News

Медийният фестивал БЪЛГАРСКАТА ЕВРОПА се провежда в Русе повече от десетилетие. Наследник на първия радио и телевизионен пазар БГМедиаМаркет, фестивалът е ориентиран към европейските ценности на България далеч преди страната да стане пълноправен член на Европейския съюз.

Конкурсната програма зависи от вас, представителите на телевизионния сектор. Филмовата програма селектираме сред най-добрите български филми, оценени през годината на световната сцена. Дискусионната програма отчита пулса на обществените вълнения и нужди: в година на трудни избори и сериозни предизвикателства.

Очакваме ви в Русе от 27 до 29 ноември 2014!

Изтеглете Поканата за участие оттук: BGEU Fest Pokana_2014