«

»

14 ноември е срокът за участие в Конкурсната програма – 2014 г.

За участие в конкурсната програма не се заплаща такса!
Времетраене на всеки конкурсен продукт – до 60 минути. Кандидатства се със заявка за участие, попълнена за всеки отделен продукт, изпратена на e-mail: festival@arenamedia.net

Продуктите се качват онлайн – след като изпратите заявката (или заявките) до организаторите, получавате достъп до сървър за качване на материалите.

Можете да изпратите конкурсните продукти и по пощата. Тогава всеки от продуктите трябва да бъде предоставен в 2 (две копия) на DVD носител във формат *.MP4. Носители и материали не се връщат!

Срок за участие: 14 ноември, петък, 2014.
Пристигнали заявки и носители след крайния срок няма да бъдат включени в програмата.
За контакти:
ФЕСТИВАЛ БЪЛГАРСКАТА ЕВРОПА
7006 Русе, бул Липник 14, КСУДС
Сдружение „Европейски пространства 21“
Тел.: 082.822.867; 082.820.911
e-mail: bgeufest@gmail.com


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fishboxb/public_html/sites/bgeufest/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399