«

»

Регламент – 2015

Мисия: Фестивалът насърчава усилията на българските медии да работят в полза на обществото

Цел: Фестивалът насърчава развитието на проблемната и граждански ангажирана журналистика в българските телевизии

Приоритети 2015: Да фокусира публичното внимание върху три от най-чувствителните обществени теми: местни избори и гражданско участие, имигрантска криза, европейски перспективи.

Покажете с вашите програми за участие във фестивала: имигрантската вълна в Европа и българските измерения на проблема през призмата на медиите. Доколко изборите през 2015 променят облика на медийната среда? Форумът отваря пространство за личните и обществени отговорности в процеса на публичното развитие. Търсим човешките измерения на процесите.

Конкурсната програма се провежда на 19, 20 и 21 ноември 2015 в Русе.

Места: Канев център на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Зала Русе

Конкурсната програма се развива в три телевизионни категории:

  • разследваща журналистика
  • реформа в съдебната система
  • социално включване на маргинализирани групи от обществото

Във всяка категория журито разглежда:

  • репортажи
  • телевизионни предавания
  • документални филми

Награди: Журито на фестивала определя и връчва награди във всяка от отделните категории, Специални Награди и Голяма Награда. Специалните Награди и Голямата Награда представляват произведения на изкуството, изработени от световно признати русенски творци.

Процедура на участие: За участие в конкурсната програма не се заплаща такса!
Времетраене на всеки конкурсен продукт – до 60 минути. Кандидатства се със заявка за участие, попълнена за всеки отделен продукт, изпратена на e-mail: bgeufest@gmail.com

Продуктите се качват онлайн – след като изпратите заявката (или заявките) до организаторите, получавате достъп до сървър за качване на материалите.

Можете да изпратите конкурсните продукти и по пощата. Тогава всеки от продуктите трябва да бъде предоставен в 2 (две) копия на DVD носител във формат *.MP4. Носители не се връщат!

Краен срок за участие: 4 ноември, сряда, 2015.
Пристигнали заявки и носители след крайния срок няма да бъдат включени в програмата.

За контакти:
ФЕСТИВАЛ БЪЛГАРСКАТА ЕВРОПА
7006 Русе, бул Липник 14, КСУДС
Сдружение „Европейски пространства 21“
Тел.: 082.822.867; 082.820.911
e-mail: bgeufest@gmail.com

Общи положения:
Всеки участник може да представи до пет (5) продукта за конкурса в една категория.
Участващите продукти трябва да са създадени в периода ноември 2014 / ноември 2015.
Всеки продукт се включва в конкурсната програма след проверка за отговаряне на обявените критерии в Регламента.
Регистрираните участници във Фестивала получават достъп до всички публични събития от програмата.
Разходите по пребиваването на участниците по време на фестивала са за тяхна сметка.
Няма ограничение за броя на регистрираните представители от една компания.

Изтеглете този Регламент: BGEU Fest Reglament_2015

Изтеглете Заявка за участие 2015 BGEU Fest Application Form_2015


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fishboxb/public_html/sites/bgeufest/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399