Места

Места на фестивала БЪЛГАРСКАТА ЕВРОПА в Русе


Канев Център Русенски университет

ул. Студентска №8

 

зала „Русе“, Национално училище по изкуствата

ул. Пирот 12

 

Регионален исторически музей Русе

пл. Ал Батенберг 3

;“