Контакти

ФЕСТИВАЛ БЪЛГАРСКАТА ЕВРОПА
7006 Русе, бул Липник 14, КСУДС
Сдружение „Европейски пространства 21“
Тел.: 082.822.867; 082.820.911
e-mail: bgeufest@gmail.com

Цвета Ненова
e-mail: tsveta.nenova@gmail.com

Димитър Липовански
e-mail: dimitar@arenamedia.net